Plan vrijblijvend afspraak

Winstlekkage

Bij 90% van de KMO-bedrijven is sprake van winstlekkage

In 9 van de 10 bedrijven treedt winstlekkage op. Dit cijfer is gebaseerd op doorlopend onderzoek, wat wij uitvoeren onder onze klanten. De winstlekkage in deze bedrijven is gemiddeld gelijk aan 8% van de omzet. Het diagram laat zien hoe deze 8% verdeeld is over de zeven onderzochte aandachtsgebieden. Conclusie? Prijs- & margebeleid, productiviteit en sales & marketing zijn de voornaamste oorzaken van winstlekkage.

Wat betekent winstlekkage?

Winstlekkage betekent dat winst uit bestaande bedrijfsactiviteiten weglekt uit de onderneming, uitgedrukt in euro’s. Het bedrijf kan extra winst behalen door de bedrijfsvoering te optimaliseren.

Waar lekt de meeste winst weg?

Er werd onderzocht waar de meeste winst weglekt. Iedere ondernemer heeft aan de hand van 63 stellingen over de bedrijfsvoering een beeld gegeven van de stand van zaken van zijn onderneming. Wat blijkt? Een aantal deelgebieden heeft significante invloed op het al dan niet ontstaan van winstlekkage. Prijs- & margebeleid, productiviteit en sales & marketing zijn de voornaamste oorzaken van winstlekkage.

Hoeveel winst lekt er weg bij jouw onderneming?

Met onze winstlekkage test krijg je antwoord op de vraag: hoeveel winst laat ik weglekken uit mijn onderneming?

Download het winstlekkage onderzoek van 2022

In dit onderzoek lees je meer over winstlekkage, de oorzaken en de oplossingen.