Plan vrijblijvend afspraak

Blog

Hoe behoud je het juiste overzicht?

Hoe behoud je het juiste overzicht?

Hoe behoud je het juiste overzicht?

Stel je voor: Je zit achter het stuur van je wagen op de autosnelweg, maar de vensters zijn volledig afgeplakt. Enkel door een klein onafgedekt deel van je voorruit kun je enigszins zien waar je naartoe gaat. Je werpt een blik op je dashboard en merkt dat al je meters bedekt zijn. Hoe snel rij je nu eigenlijk? En heb je nog genoeg brandstof om je bestemming te halen? Ga je überhaupt op deze manier je bestemming bereiken?

Hoe zou jij je voelen? Ik word al ongemakkelijk bij het idee dat ik mijn spiegels niet kan gebruiken, laat staan dat ik helemaal geen zicht heb! Het is duidelijk dat je zo niet je wagen gaat of wilt besturen. Hetzelfde geldt evenzeer voor je onderneming. Ook daar wil je een goed overzicht behouden (en hebben) op een (beperkt) aantal belangrijke ‘metertjes’.

Omzet

Je omzet is zo’n metertje. Je kunt nagaan of je voldoende omzet maakt om alle kosten te dekken. En of dit overeenkomt met wat je vooropgesteld had. Hoe verhoudt de omzet zich tot de vorige maand en tot dezelfde periode vorig jaar? Kun je de verschillen verklaren en had je die al verwacht? Ontwikkelt de winst zich zodanig dat je je persoonlijke doelstellingen kunt realiseren?

Je wilt ook vooruit kunnen kijken. Wat verwacht je de komende maanden qua omzet? Welke opdrachten zijn al bevestigd en voor hoeveel euro? Hoeveel offertes liggen er en wat is de kans dat deze opdrachten worden? Inzicht in je omzetontwikkeling geeft je de mogelijkheid om tijdig bij te sturen. Maar niet alleen de hoogte van je omzet, ook de samenstelling ervan is van belang. Dit biedt je info over welke producten of diensten het meest worden afgenomen en welke het minst (of misschien wel helemaal niet).

Kosten

Als je omzet genereert, moet je ook rekening houden met kosten: de vaste kosten en de kosten die je maakt om de bestellingen te vervullen. Heb je een duidelijk zicht op de ontwikkeling van deze kosten? Hoe hoog zijn je vaste kosten (bijvoorbeeld de huur of de interestkosten op een lening) en hoe zien je variabele kosten eruit? Dat zijn de kosten die mee stijgen (of dalen) met de omzet (zoals aankopen en verzend- en verpakkingskosten). Hoe ontwikkelen de kosten zich over tijd? En hoe verhouden de kosten zich ten opzichte van de omzet? Want uiteindelijk wil je toch dat er onder de lijn een gezonde winst overblijft!

Liquiditeit en cashflow

Zelfs als je een helder zicht hebt op je kosten, de juiste focus legt op je omzet en een mooie winst maakt, als je debiteuren niet betalen, houd je het niet lang uit. En als jij jouw leveranciers niet tijdig betaalt, ga je het aan die kant ook moeilijk krijgen.

Sturen op je liquiditeit is daarom essentieel. Wat is je banksaldo, hoeveel komt er binnen en wat gaat eruit? Een cashflowoverzicht geeft je inzicht in de verwachte inkomsten en uitgaven in de komende periode (bijvoorbeeld een half jaar of jaar). In dit overzicht neem je ook uitgaven mee zoals omzetbelasting, aflossingen van leningen en de betaling van vakantiegeld. Dit zorgt ervoor dat je niet voor verrassingen komt te staan. Kortom: met je liquiditeitsprognose houd je zicht op hoe het saldo op je bankrekening(en) zich de komende tijd (zeg 4 tot 6 weken) ontwikkelt en met je cashflowprognose hoe het resultaat zich op termijn ontwikkelt. De eerste is heel precies, bij voorkeur op dagelijks niveau, de tweede is meer algemeen, per maand.

Vrijblijvend adviesgesprek?

Wil je een vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek met een bedrijfsmentor van thexton armstrong? Neem dan contact op door te bellen met 0497 690 780

Je kunt ook het contactformulier invullen.